Par lappuses saturu

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Izplatīta visā Eiropā un tālāk uz austrumiem Kazahijā, Sibīrijas dienvidu daļā, Mongolijā, N Ķīnā un Tālajos Austrumos. Sastopama arī Turcijā un NW Irānā. Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā, Tuvajos Austrumos un Ķīnā. Ģeogrāfisku variāciju nav (Wiersma 1996).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemo reti, tomēr var palikt lielākā skaitā siltās ziemās

Ķīvīte Vanellus vanellus

Sātiņi, Saldus novads, 11-Mai-2009. © Ainars Mankus.

Balss (naktī ligzdošanas vietā). Valle, 3-Jūn-2006. © Agris Celmiņš (17).

Balss (naktī ligzdošanas vietā). Valle, 26-Mar-2007. © Agris Celmiņš (26).

Latvijā parasta ligzdotāja un caurceļotāja. Reti pārziemo (Vāveriņš 1992; Matrozis 1997).

Garums: 28-31 cm, spārnu izpletums: 82-87 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Skrundas pagasts, Ku, 7-Feb-2016, 6 un 1 divās dažādās vietās Jaunmuižas apkaimē. V.Farnasts (Dabasdati), E.Zeltiņš (Dabasdati).
Priekule / Gavieze, Lp, 8-Feb-2004, 2 uz lauka starp minētajām vietām. R.Rekmanis.
Nīcas lauki, Lp, 15-Feb-2014, 4. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 17-Feb-2017, 6. K.Millers.
Rīgas-Liepājas šosejas starp Liepāju un Grobiņu, 17-Feb-2017, vismaz 12 uz lauka. K.Millers.

Skaits pavasarī (vismaz 300)
Nīcas lauki, Lp, 19-Mar-2008, ap 2000. K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 4-Mar-2017, ap 2000 vienā barā. K.Millers, I.Grīnerte.
Dunduru pļavas, Tu, 7-Apr-2011, 700. R.Matrozis, M.Kalniņš, A.Poppels.
Barkava, Ma, 27-Mar-2000, 512 uzskaitītas E no Barkavas. A.Celmiņš, I.Krams.
Sēļi, Vm, 20-Mar-2007, 500 Salacas palienē pie Sēļiem. A.Klepers.
Jaunmārupe, Ri, 4-Apr-2005, 400 uz lauka pie "Adieņu" mājām. A.Klepers.
Bozēnu lauki, Ma, 26-Mar-2014, 400 kompaktā barā. G.Grandāns, U.Ļoļāns.
Svētes lauki, Jl, 16-Mar-2002, 300. M.Kilups, A.Klepers.

Agrākais ligzdošanas novērojums
Nīca, Lp, 22-Mar-2007, atrasta ligzda ar 2 olām. K.Millers.

Skaits jūlijā - augustā (vismaz 300)
Nagļi, Re, 28-Jūl-2014, 2300-2500 putnu liels bars lidojumā pāri Orenīšu dīķiem. I.Deņisovs (Dabasdati).
Līksnas pagasts, Da, 12-Jūl-2016, vismaz 1400 uz sēres Daugavā. A.Erts.
Arones lauki, Da, 2-Aug-2016, vismaz 800 (600 vienā barā + 200 izklaidus). A.Erts.
Blome, Vk, 21-Aug-2014, 700 arumos. G.Grandāns.
Ezere, Sa, 7-Jūl-2007, 600 arumos laukā „Garozpurvs”. M.Jaunzemis.
Nagļi, Re, 17-Jūl-1974, ap 500 zivju dīķos. J.Baumanis.
Koša ezera apkārtne, Da, 8-Jūl-2011, vismaz 500. A.Erts.
Galēni, Pr, 23-Jūl-2009, 463 (saskaitītas fotogrāfijā). V.Pranks, M.Strazds.
Ikšķile, Og, 7-Jūl-2003, vismaz 300 uz aparta lauka. A.Zacmanis.

Skaits rudenī - decembrī

Septembris
Skrunda, Ku, 17-Sep-2005, 3000 dīķos. D.Boiko.
Skrunda, Ku, 14-Sep-2016, 3000 dīķos. R.Rekmanis.
Sātiņi, Sa, 18-Sep-2014, vismaz 2500 dīķī Liekna II. K.Millers, I.Grīnerte.
Blomes lauki, Vk, 20-Sep-2014, 2000. G.Grandāns (Dabasdati).
Nagļi, Re, 26-Sep-2010, 1701 Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķos. A.Kuročkins, R.Matrozis, V.Smislovs.
Kamārces pļavas, Ve, 15-Sep-2008, 1000. E.Lediņš, K.Sams (tikpat 18-Sep. K.Millers).
Smārde, Tu, 18-Sep-2004, 860 pie Ventspils šosejas 2,5 km W no Smārdes kroga. E.Puzulis.
Apriķi, Lp, 25-Sep-2010, 800 uz kāda lauka. K.Millers.

Oktobris
Nagļi, Re, 19-Okt-2008, 5000 Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķos (ar centru 3., 4., 5. dīķis). A.Avotiņš, A.Avotiņš.
Sātiņi, Sa, 11-Okt-2014, 3000 kopā Grebūtniekā un Lieknas dīķos. J.Jansons (Dabasdati).
Skrunda, Ku, 2-Okt-2004, 1400 dīķos. R.Matrozis, D.Boiko.
Cīrava, Lp, 25-Okt-2002, 470 dīķi Dzēkainī. R.Rekmanis.

Novembris
Sātiņi, Sa, 29-Nov-2012, 3000 dīķos. K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 10-Nov-2012, vismaz 2000. K.Millers.
Padones lanka, Lp, 17-Nov-2008, 2000. R.Rekmanis.
Skrunda, Ku, 25-Nov-2013, vismaz 1000 dīķos. I.Mārdega, M.Strazds, I.Bojāre.
Skrunda, Ku, 15-Nov-2015, ap 1000 dīķos. R.Rekmanis.
Nagļi, Re, 17-Nov-2008, 500-600 Orenīšu-Drabāku nodaļas dīķos. A.Avotiņš jun., G.Grandāns.
Slampe, Tu, 12-Nov-2012, ap 500 Kalnāju fermas laukos. M.Tīrums.
Kabile, Ku, 20-Nov-2008, 400 (divos baros 300+100 ar 0,5 km atstarpi). R.Lebuss.

Decembris
Nīcas lauki, Lp, 18-Dec-2006, 500 (divās vietās pa 200 un mazi grupējumi pārvietojas). K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 31-Dec-2011, 500 lokāli (vairāku baru kopsumma). K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 13-Dec-2015, 300 lokāli. R.Rekmanis.
Sātiņi, Sa, 4-Dec-2011, 142. M.Jaunzemis.
Kursīšu pagasts, Sa, 25-Dec-2011, 55 uz ziemāju lauka pie Saldus - Ezeres ceļa. M.Jaunzemis.
Jaunmuiža, Ku, 25-30-Dec-2011, 49 uz lauka. V.Farnasts.
Draudzība, Sa, 4-Dec-2011, 45 lokālas uz lauka. M.Jaunzemis.

Novērošanas vietas janvārī
Slampes apkaime, Tu, 11-Jan-2001, 1 Melnragu rīkles pļavās. J.Učelnieks.
Mazdzērves apk., Lažas pag., Lp, 13-Jan-2008, 1-S. K.Millers.
Liepājas ezers, 4-Jan-2009, 1 lidojumā ezera N galā. F.Slišāns.
Kursīšu pagasts, Sa, 1-Jan-2012, 80 uz lauka pie Saldus - Ezeres ceļa (kopš 25-Dec, kad šai vietā ziņoti 55 īpatņi. M.Jaunzemis). M.Tīrums.
Nīcas lauki, Lp, 1-5-Jan-2012, 300. K.Millers, M.Jaunzemis; 6-Jan - 150. U.Piterāns, R.Rekmanis (Dabasdati).
Ziras, Ve, 2-Jan-2012, 62. A.Kleprs u.c. (Dabasdati).
Aizputes novads, Lp, 3-Jan-2012, 44 lokāli pie "Saulītēm". R.Rekmanis (Dabasdati).
Užavas lauki, Ve, 7-Jan-2012, 70 lidojumā uz SSE. K.Millers.
Užavas lauki, Ve, 8-Jan-2012, 50 lokāli. M.Jaunzemis; 10-Jan - 34 lokāli. R.Rekmanis; 11-Jan - 1 lokāli. S.Rabkevičs, A.Platais (Dabasdati).
Skrunda, Ku, 5-Jan-2014, 1 zivju dīķos. U.Piterāns (Dabasdati).
Salacgrīva, Lm, 5-Jan-2014, 1 liedagā Salacgrīvas apkārtnē. G.Grandāns.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2015. Species factsheet: Vanellus vanellus. Retrieved from http://www.birdlife.org on 26th July 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Vāveriņš G. 1992. Latvijas ziemojošo putnu izplatība un skaits. Diplomdarbs. LU, Rīga. Matrozis R. 1997. Ziemojošas ķīvītes novērojums Rīgas nomalē. Putni dabā 7, 2: 32. Wiersma P. 1996. Northern Lapwing Vanellus vanellus. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/53792 on 26th July 2015.

Ķīvīte Vanellus vanellus. Svētes lejteces lauki pie Jelgavas, 24-Mar-2007. © Agris Krusts.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi, Saldus novads, 26-Apr-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Valguta polder, Tartumaa, Igaunija, 10-Jūn-2013. © Ainars Mankus.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Pļavnieku II dīķis), Saldus novads, 20-Jūl-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Pļavnieku II dīķis), Saldus novads, 20-Jūl-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi, Saldus novads, 5-Sep-2010 (vecums ?). © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi, Saldus novads, 20-Sep-2009, terciārās spalvas nodilušas, krūšu josla drīzāk melna (pieaugušais putns ?).
© Ainars Mankus.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Silzemju dīķis), Saldus novads, 28-Okt-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Pļavnieku II dīķis), Saldus novads, 20-Jūl-2014, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Sātiņi (Pļavnieku II dīķis), Saldus novads, 20-Jūl-2014, jaunais putns (1g). © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Aizraķe, Liepājas ezera dienvidu gals, 7-Jūl-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Vecdaugava, Rīga, 26-Jūl-2006. © Igors Deņisovs.
bkm

Ķīvīte Vanellus vanellus. Nīcas novads, 8-Dec-2006, ļoti vēlu rudens migrantu bars (attēlā daļa no 192 īpatņu bara). © Kārlis Millers.

Labots 10 Mar 2017