Par lappuses saturu

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Vidusāzija no Kazahijas dienvidiem līdz Pakistānas ziemeļiem un no Turkmenistānas līdz Mongolijai, Krievijas Aizbaikālam un Ķīnas rietumiem. Ziemo Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras, Arābijas pussalā, Pakistānas dienvidos un Indijas ziemeļos. Četras pasugas: L.i.phoenicuroides - areāla rietumu daļa; L.i.isabellinus - areāla austrumu daļa; L.i.arenarius - Ķīnas rietumi un ziemeļi; L.i.tsaidamensis - centrālās Ķīnas rietumi (del Hoyo, Elliott, Christie 2008).

Novērošanas vietas
 

Rudastes čakste Lanius isabellinus

Engures ez. austrumu krasts pie putnu torņa, Tu, 24-Mai-2004, attēlā ad T pasuga phoenicuroides. © Tobias Salathe.

Latvijā četri novērojumi (Celmiņš, Graubics, Smiltnieks 1997; OFK nepubl. materiāli).

Garums: 17,5 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

1. Pape, Lp, 1990, 5-Nov, 1g putns noķerts tīklā uz kāpas; pasuga phoenicuroides. G.Graubics. ®
2. Pape, Lp, 2000, 25-Sep, 1 ad T novērots (pasuga nav droši noteikta). V.Roze u.c.
3. Engures ez., Tu, 2004, 24-25-Mai, 1 ad T novērots; pasuga phoenicuroides. T.Salathe u.c.
4. Pape, Lp, 2012, 29-Okt, 1g? putns noķerts tīklā. R.Priedols, O.Keišs u.c.

Literatūra

Celmiņš A., Graubics G., Smiltnieks M. 1997. Rudastes čakste Lanius isabellinus - jauna putnu suga Latvijā. Putni dabā 7, 1: 4-7. del Hoyo J., Elliott A., Christie D.A. (eds) 2008. Handbook of the Birds of the World. Vol. 13. Pendulite-tits to Shrikes. Lynx Edicions. Barcelona. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 2. Oxford University Press.

Rudastes čakste Lanius isabellinus phoenicuroides. Engures ez. austrumu krasts pie putnu torņa, Tu, 25-Mai-2004. T. © Māris Jaunzemis.

Labots 24 Jan 2018